Visita la Xarxa

Logo Meteodemallorca


La teva tenda de Informatica

 

                                                                                                                                                                                                 

 Presentació

ASOMET

            ASOMET (Associació de Meteorològia Meteodemallorca),  es  una  associació  sense  anim  de lucre,  inscrita al

            registre de Assoacions l´any 2016.

 

           ASOMET,  te   com  objectius  promocionar   l´observació  meteorològica   en  recollida   de dades  de  qualitat,

           oferint assesorament  en  la instalació  d´estacions  meteorlògiques  així  com a fomentar l´instalació  de  noves

           estacions en llocs estretègics de especial imporantacia climàtica dins el territori de les Illes Balears.

 

           Per  tot   aixó  ASOMET  aposta  per  una  marca d´estacions meteorològiques en cuestió, sa tracta de la marca

           Davis, on  trovam aquesta marca compleix en tots el requisits per obtenir unes dades de qualitat, la marca Davis

           està  considerada una de ses millors estacions meteorològiques dins la gama semi-profesional.

 

            ASOMET,  disposa  una  una  xarxa  d´estacions  meterològiques  conectades  en  temps  real,   unes  dades  que

            s´actualitzen  cada  10  segons,  i  una  base  de  dades  on   podem  consultar   diferencies   entre   totes   ellas,

            actualment disposàm més de 40 estacions repartides dins el territori de les Illes Balears.


 
  Untitled Document
 
Estació Davis Vantage Pro 2

Els gràfics i les estadístiques realitzades amb GraphWeather 3.0.15  Weatherdisplay Ver. 10.37R
 
Mai prengui decisions importants basades en aquesta o una altra informació meteorològica obtinguda d'internet

© 2008-2014 -  Meteoportocolom.com - Webmaster Jaume Mas Ferrer